โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาหลังถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายสมสกุล รสชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,16:58  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายสมสกุล รสชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2556,16:57  อ่าน 643 ครั้ง
รายละเอียด..