โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ว่าที่ร้อยกเอกกษิดิ์เดช แพรงาม
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0849458491

นายธวัชชัย จำปาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2