โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชํนประถมศึกษาปีที่ ๔

นางพจนา ชอบใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชํนประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 084-781-8675

นางสาวกาญจนา หมวกเหล็ก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2