โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

น.ส.วรัญญา เขียวสด
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายคณิต โตสารเดช
ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2