โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวศิรินทร เพ็งมาลา

หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา หมวกเหล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2