โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

น.ส.กาญจนา หมวกเหล็ก
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2