โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ปฐมวัย

น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0811545993

นางสาววรัญญ เขียวสด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

น.ส.ศิริวรรณ สินธุประเสริฐ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0909138533