โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ (อ่าน 4858) 14 ต.ค. 56
ประกาศโรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ เรื่องการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5033) 28 ม.ค. 56
กองการศึกษารับโอนพนักงานครูเทศบาล (อ่าน 5026) 25 ม.ค. 56