โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
225/9 หมู่ 9  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039-326865 คำขวัญ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมสอยดาว 22 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,12:21   อ่าน 172 ครั้ง